Tour du lịch bãi tranh

TOUR DU LỊCH BÃI TRANH

Tour VIP 3 đảo: Bãi Tranh – Làng Chài – Hòn Tằm

Trong ngày

Bãi Tranh –Làng Chài – Hòn Tằm

Tour 3 đảo VIP: Bãi Tranh – Vịnh San Hô 2 – Hòn Tằm

Trong ngày

Bãi Tranh - Vịnh San Hô 2 - Hòn Tằm

550,000 đồng

550,000 

Tour VIP 3 đảo: Bãi Tranh – Làng Chài – Hòn Tằm

Trong ngày

Bãi Tranh –Làng Chài – Hòn Tằm

Tour 3 đảo VIP: Bãi Tranh – Vịnh San Hô 2 – Hòn Tằm

Trong ngày

Bãi Tranh - Vịnh San Hô 2 - Hòn Tằm

550,000 đồng

550,000 

Tour du lịch

Tour VIP 3 đảo: Bãi Tranh – Làng Chài – Hòn Tằm

Trong ngày

Bãi Tranh –Làng Chài – Hòn Tằm

Tour Nha Trang City 4 Điểm: Viện Hải Dương – Tháp Bà – Nhà Thờ Đá – Hòn Chồng

Trong ngày

Viện Hải Dương - Tháp Bà - Nhà Thờ Đá - Hòn Chồng

Tour Điệp Sơn – Dốc Lết

Trong ngày

Điệp Sơn – Dốc Lết

650,000 đồng

650,000 

Tour Bình Ba – Quốc Đảo Tôm Hùm

Trong ngày

Bình Ba - Quốc Đảo Tôm Hùm

720,000 đồng

720,000 

Tour Ninh Vân – Gành Nhảy – I resort

Trong ngày

Ninh Vân - Gành Nhảy - I resort

650,000 đồng

650,000 

Tour Đồng Cừu – Bãi Kinh ( Bình Hưng) / Vĩnh Hy – Vườn Nho – Hang Rái

Trong ngày

Đồng Cừu - Bãi Kinh ( Bình Hưng) / Vĩnh Hy - Vườn Nho - Hang Rái

600,000 đồng

600,000 

Tour 3 đảo: Vịnh San Hô – Làng Chài – Bãi Tranh

Trong ngày

Vịnh San Hô - Làng Chài - Bãi Tranh